Dinsdag 27 oktober 2015, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (Vergadering is aansluitend aan de combivergadering EZ-IMRO)

7.Bespreking onderwerpen overleg met SER-delegatie op 3 november

Bespreking

9.Rondvraag


Korte aantekeningen