Dinsdag 27 oktober 2015, commissies Immigratie en Asiel/ JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 13:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Inventarisatie van onderwerpen voor gesprek met Commissie Meijers

3.Rondvraag


Korte aantekeningen