Dinsdag 27 oktober 2015, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.34194

Harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

Voorbereidend onderzoek

5.Inventarisatie gesprekspunten Sociaal-Economische Raad (SER)

Bespreking

7.Rondvraag


Korte aantekeningen