Dinsdag 24 november 2015, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.34041

Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk

Bespreking brief naar aanleiding voorlichting Raad van State (34041, C)

3.Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project transmissiesysteem op zee Hollandse Kust Zuid

Brief van de minister van EZ van 13 november 2015 (Kamerstukken I/II 33561, D/22)

Bespreking

5.Rondvraag


Korte aantekeningen