Dinsdag 24 november 2015, commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 17:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.E150029

Commissiemededeling: Stappen naar de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie

Procedure (aangehouden op 10 november)

3.E150030

Aanbeveling van de Raad inzake de oprichting van nationale comités voor het concurrentievermogen in de eurozone

Procedure (aangehouden op 10 november)

4.E150026

Commissiemededeling voor een Actieplan voor de opbouw van de Kapitaalmarktunie

Procedure

5.Rondvraag


Korte aantekeningen