Dinsdag 24 november 2015, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (NB: dit een AANSLUITENDE vergadering, kan dus eerder beginnen)

2.Voorstel voor een datum voor een beleidsdebat

Bespreking

3.Werkbezoek Caribisch deel van het Koninkrijk

Bespreking

4.Mededelingen en informatie

5.Rondvraag


Korte aantekeningen