Dinsdag 24 november 2015, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

7.Rondvraag


Korte aantekeningen