Dinsdag 24 november 2015, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

6.Rondvraag


Korte aantekeningen