Dinsdag 19 januari 2016, commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.CXVII

Europees Semester 2016

Vaststelling datum van mondeling overleg

3.Artikel 13 conferentie & Conferentie over het Europees semester

4.Mededelingen en informatie

5.Rondvraag


Korte aantekeningen