Dinsdag 19 januari 2016, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.
Gevolgen van de lage rente en de ultimate forward rate (ufr) voor de financiële postitie van pensioenfondsen

Mondeling overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Financiën