Dinsdag 19 januari 2016, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda


3.Kader- en voorhangbrief langdurige zorg 2016

Brief van de staatssecretaris van VWS van 22 december 2015 in reactie op brief van 3 november 2015 (verslag schriftelijk overleg 34104, E)


Bespreking

8.RondvraagKorte aantekeningen