Dinsdag 26 april 2016, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Terugkoppeling Voorzitter van het werkbezoek aan Nederlandse militairen in Afghanistan

3.27925

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Nederlandse bijdrage aan strijd tegen ISIS; Bestrijding internationaal terrorisme

Bespreking

4.34300 X

Verslag van een schriftelijk overleg inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen Eerste Kamer; Begrotingsstaten Defensie 2016

Bespreking

6.Beleidsdebat internationale veiligheid op 17 mei 2016

8.Rondvraag


Korte aantekeningen