27.925

Bestrijding internationaal terrorismeDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de bestrijding van internationaal terrorisme.


Stand van zaken

Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen ISIS

De Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) heeft op 18 april de brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Justitie en Veiligheid (EK, V) inzake de voortgang van de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2019 ontvangen. De commissie bespreekt deze brief op 14 mei 2019.

De commissie heeft op 14 september 2018 de artikel 100-brief (EK, U) van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Justitie en Veiligheid inzake de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2019 ontvangen. De commissie heeft de brief op 15 januari 2019 voor kennisgeving aangenomen.

Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie Resolute Support (Afghanistan)

De commissie heeft op 15 juni 2018 de artikel 100-brief (EK, T) van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en van Justitie en Veiligheid en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake de Nederlandse inzet in Afghanistan 2018-2021 ontvangen. In de plenaire vergadering van 2 oktober 2018 heeft de Eerste Kamer deze brief op advies van de commissie voor kennisgeving aangenomen.


Kerngegevens

begonnen

21 april 2004

titel

Bestrijding internationaal terrorisme

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten

Filter op:
     
Filter op: