Dinsdag 26 april 2016, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.34248

Herpositionering zelfstandige bestuursorganen CBS

Inbreng nader voorlopig verslag

6.Rondvraag


Korte aantekeningen