34.248

Herpositionering zelfstandige bestuursorganen CBSDit wetsvoorstel voorziet in de opheffing de Centrale Commissie voor de statistiek (CCS).

Het Centraal bureau voor statistiek (CBS) heeft momenteel twee zelfstandige bestuursorganen (zbo's),namelijk de DG CBS en CCS, waarbij zbo CCS toezicht houdt op zbo DG CBS. Dit wordt niet langer wenselijk gevonden. De CCS wordt opgeheven, omdat de rol van de CCS meer toezichthoudend is en Europeesrechtelijk niet wordt voorgeschreven. Van de huidige taken en bevoegdheden gaan sommigen naar de DG CBS, andere naar de minister en weer andere bevoegdheden vervallen omdat zij op andere wijze al voldoende zijn geborgd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (EK 34.248, A) is op 26 januari 2016 aangenomen door de Tweede Kamer.  PvdA, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 juni 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdD, SP, PVV en GroenLinks stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

2 juli 2015

titel

Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten