Dinsdag 26 april 2016, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 13:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Werkbezoek Caribisch deel van het Koninkrijk april 2016

Mondelinge terugkoppeling door de delegatie

4.T01222

Toezegging De Eerste Kamer zal tweemaal per jaar geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB 'Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten' (32.213 (R1903)

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 april 2016 inzake aanbieding voortgangsrapportages (34300 IV, J)

6.Rondvraag


Korte aantekeningen