Dinsdag 26 april 2016, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.T02062

Toezegging Geneeskundestudenten en coschappen (34.035)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister als reactie op de brief van de minister van 5 april 2016 inzake studievoorschot en geneeskundestudenten in hun coschapfase (34035, R)

3.T02063 en T02069

Toezegging Omvang profileringsfonds (34.035); Toezegging Effecten voor middeninkomens meenemen in monitoring wet (34.035)

Bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 april 2016 inzake aanbieding eerste monitorrapportage studievoorschot (34035, S)

5.Rondvraag


Korte aantekeningen