Dinsdag 28 juni 2016, commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (commissievergadering start direct aansluitend op de technische briefing)

2.T02254 - Het informeren van de Kamer over het leegstandsinstrument

Brief van de minister van I&M van 23 juni 2016 (33962, P)

Bespreking brief en status toezegging

5.Rondvraag


Korte aantekeningen