Dinsdag 4 oktober 2016, commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.34474

Wet tot wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van drie spoorwegrichtlijnen

Procedure

4.Landelijk afvalbeheerplan (LAP3)

Brief van de staatssecretaris van I&M van 26 september 2016 (30872, A)

Bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen