Dinsdag 11 oktober 2016, commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)Aanvang: 11:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

5.Rondvraag


Korte aantekeningen