Dinsdag 6 december 2016, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
34576, B

Voornemen tot oprichting van de rechtspersoon Holland Casino N.V.

Bespreking verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen