Dinsdag 20 december 2016, commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Ontwerp Structuurvisie Ondergrond

Brief van de minister van I&M van 16 december 2016 in reactie op brief van 30 november 2016 (verslag schriftelijk overleg 33136, B)

Bespreking verslag schriftelijk overleg

5.Rapportage "Pionieren met de Omgevingswet"

Brief - met bijlage - van de minister van I&M van 15 december 2016 (33962, S)

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen