Dinsdag 17 januari 2017, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

8.
34349

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Voorbereidend onderzoek

11.
Rondvraag