Dinsdag 31 januari 2017, commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)Aanvang: 14:05 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (Deze vergadering start om plm. 14:05 uur - aansluitend aan de combi-vergadering van de commissies IMRO en EZ)

2.Planning behandeling voorgehangen besluiten Omgevingswet

Bespreking

4.Rondvraag


Korte aantekeningen