Maandag 6 maart 2017, commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)Aanvang: 18:00 uur

Agenda

1.Deskundigenbijeenkomst ontwerpbesluiten Omgevingswet

maandag 6 maart 2017 18.00-21.00 uur