Dinsdag 4 april 2017, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 13:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.Mededelingen en informatie

5.Rondvraag


Korte aantekeningen