34.584

Toevoeging van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleidingDit wetsvoorstel regelt de invoering van het volgen van een participatieverklaringstraject voor inburgeringsplichtige vreemdelingen. Dit traject is een eerste fase van het inburgeringsproces.

Ter afronding van dat traject dienen zij een participatieverklaring te ondertekenen, waarmee zij verklaren kennis genomen te hebben van de Nederlandse kernwaarden (vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit) en deze te respecteren. Op deze wijze tonen zij hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en hun bereidheid om daar actief aan bij te dragen.

Verder wordt met dit voorstel voorgesteld de maatschappelijke begeleiding door gemeenten aan asielmigranten en hun gezinsleden wettelijk vast te leggen. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 23 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, Van Vliet, 50PLUS, Houwers, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 juni 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, PvdA, VVD, PVV, CDA en 50PLUS stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

24 oktober 2016

titel

Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-54] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-54] documenten