Dinsdag 11 april 2017, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 14:50 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.E160047 - Commissiemededeling Europees Defensie Actieplan

3.Terugkoppeling 136e IPU Assemblee Bangladesh

5.Rondvraag


Korte aantekeningen