Dinsdag 18 april 2017, commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)Aanvang: 13:50 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.Toezegging Concept-Handreiking Passende Scheiding van Functies bij Project-mer

Brief - met bijlage - van de minister van I&M van 3 april 2017 (34287, H)

Bespreking brief en status toezegging

6.Rondvraag


Korte aantekeningen