Dinsdag 9 mei 2017, commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Concept-Handreiking Passende Scheiding van Functies bij Project-mer

Brief - met bijlage - van de minister van I&M van 3 april 2017 (34287, H)

Inbreng schriftelijk overleg

4.Rondvraag


Korte aantekeningen