Dinsdag 16 mei 2017, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda [LET OP: DEZE VERGADERING IS DIRECT AANSLUITEND AAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIES BIZA EN FIN]

6.Rondvraag


Korte aantekeningen