Dinsdag 16 mei 2017, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.LVII COSAC, Malta - 28-30 mei 2017

Bespreking van de ambtelijk voorbereide annotaties bij het conceptprogramma

5.Rondvraag


Korte aantekeningen