Dinsdag 16 mei 2017, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 17:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (Deze vergadering start bij aanvang van de pauze van de plenaire vergadring, plm. 17:30 uur)

6.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen