Dinsdag 30 mei 2017, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.IPKO juni 2017

Voorbespreking gezamenlijk overleg met de commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer

3.Actuele situatie op Sint Eustatius

Bespreking brief van de minister van BZK d.d. 24 mei 2017 inzake bestuurlijke situatie Sint Eustatius en brief van de minister van BZK d.d. 24 mei 2017 inzake instellen Commissie van Wijzen Sint Eustatius

5.Rondvraag


Korte aantekeningen