Dinsdag 6 juni 2017, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.E160003

Voorstel voor een richtlijn inzake de herziening van richtlijn 96/71/EG over de detachering van medewerkers

Bespreking brief van de minister van SZW d.d. 29 mei 2017 over de voortgang van de onderhandelingen.

4.Rondvraag


Korte aantekeningen