Dinsdag 6 juni 2017, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.34218

Wet continuïteit ondernemingen I

Vaststelling brief met nadere vragen

4.Rondvraag


Korte aantekeningen