Dinsdag 6 juni 2017, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 09:15 uur

Agenda

1.Deskundigenbijeenkomst inzake initiatiefvoorstel over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33506) - Systematiek in breed perspectief