33.506

Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteemMet dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) wordt het bestaande beslissysteem voor donorregistratie gewijzigd.

Het toestemmingssysteem wordt vervangen door een systeem van Actieve Donor Registratie (ADR-systeem). In een ADR-systeem kan men dezelfde vier keuzes vastleggen als in het huidige toestemmingssysteem:

 • – 
  ik geef toestemming,
 • – 
  ik geef geen toestemming,
 • – 
  mijn nabestaanden beslissen, of
 • – 
  een specifiek persoon beslist.

Ook in dit systeem is registratie niet verplicht. Wel wordt vanaf het 18e levensjaar iedere Nederlandse ingezetene aangeschreven met een donorformulier. Indien men niet reageert op dit formulier, wordt men geregistreerd als persoon die geen bezwaar heeft tegen orgaandonatie. De betrokkene ontvangt hiervan een bevestiging. Het is te allen tijde mogelijk de registratie te wijzigen. Op deze wijze worden mensen gestimuleerd actief na te denken over hun keuze met betrekking tot orgaandonatie. Nabestaanden en medische professionals worden daardoor ontlast.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (EK, A) is op 13 september 2016 na hoofdelijke stemming met 75 stemmen voor (PvdA (met uitzondering van Eijsink), SP, D66, GroenLinks, 50Plus, Houwers) en 74 stemmen tegen (VVD (met uitzondering van Berckmoes-Duindam, Remco Bosma, Ten Broeke, Duisenberg, Van der Ree, Teeven, Wijngaarden), CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, PvdD (Wassenberg was niet aanwezig), Groep Kuzu/ Öztürk, Groep Bontes/Van Klaveren, Klein, Van Vliet) aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 februari 2018 na hoofdelijke stemming met 38 stemmen voor en 36 stemmen tegen aangenomenPDF-document. De motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het vastleggen in een novelle van de in de Eerste Kamer gevraagde en toegezegde kernnormen (EK, T) is op 13 februari 2018 na hoofdelijke stemming met 15 stemmen voor en 59 stemmen tegen verworpenPDF-document. De gewijzigde motie-Nooren (PvdA) c.s. over het opstellen van een kwaliteitsstandaard voor transplantatiezorg (EK, S) is op 13 februari 2018 na hoofdelijke stemming met 38 stemmen voor en 36 stemmen tegen aangenomenPDF-document.

Deskundigenbijeenkomsten over het wetsvoorstel vonden plaats op dinsdagochtend 23 mei 2017 en op dinsdagochtend 6 juni 2017, waarbij op 23 mei 2017 het perspectief van betrokkenen en het medisch perspectief centraal stonden en op 6 juni 2017 de systematiek in breed perspectief.

De commissie heeft op 5 december 2016 voorlichting van de Raad van State (EK, E) over dit wetsvoorstel ontvangen.


Kerngegevens

ingediend

18 december 2012

titel

Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

169
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-169] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-169] documenten