33.506

Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteemMet dit wetsvoorstel wordt het bestaande beslissysteem  voor donorregistratie gewijzigd.

Het toestemmingssysteem wordt vervangen door een systeem van Actieve Donor Registratie (ADR-systeem). In een ADR-systeem kan men dezelfde vier keuzes vastleggen als in het huidige toestemmingssysteem:

– ik geef toestemming,

– ik geef geen toestemming,

– mijn nabestaanden beslissen, of

– een specifiek persoon beslist.

Ook in dit systeem is registratie niet verplicht. Wel wordt vanaf het 18e levensjaar iedere Nederlandse ingezetene aangeschreven met een donorformulier. Indien men niet reageert op dit formulier, wordt men geregistreerd als persoon die geen bezwaar heeft tegen orgaandonatie. De betrokkene ontvangt hiervan een bevestiging. Het is te allen tijde mogelijk de registratie te wijzigen. Op deze wijze worden mensen gestimuleerd actief na te denken over hun keuze met betrekking tot orgaandonatie. Nabestaanden en medische professionals worden daardoor ontlast.


Stand van zaken

Meer info

Tweede Kamer
Meer info
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Meer info
Plenair
 
Meer info
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het wetsvoorstel (EK, A)  is op 13 september 2016 na hoofdelijke stemming met 75 stemmen voor (PvdA (met uitzondering van Eijsink), SP, D66, GroenLinks, 50Plus, Houwers) en 74 stemmen tegen (VVD (met uitzondering van Berckmoes-Duindam, Remco Bosma, Ten Broeke, Duisenberg, Van der Ree, Teeven, Wijngaarden), CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, PvdD (Wassenberg was niet aanwezig), Groep Kuzu/ Öztürk, Groep Bontes/Van Klaveren, Klein, Van Vliet) aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 21 december 2017 de nota naar aanleiding van het verslag (EK, O) van de initiatiefneemster ontvangen. De commissie heeft op 20 november 2017 de brief van de minister van VWS en de minister voor Medische Zorg en Sport in reactie op het verslag ontvangen (EK, N). De plenaire behandeling van het voorstel vindt plaats op 30 januari 2018.

De commissie heeft op 4 april 2017 besloten de deskundigenbijeenkomst op dinsdagochtend 23 mei 2017 en op dinsdagochtend 6 juni 2017 te houden, waarbij op 23 mei 2017 het perspectief van betrokkenen en het medisch perspectief centraal zullen staan en op 6 juni 2017 de systematiek in breed perspectief.

De commissie heeft op 5 december 2016 de voorlichting van de Raad van State (EK, E) over dit wetsvoorstel ontvangen. 


Kerngegevens

ingediend

18 december 2012

titel

Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten


Bladeren:
[1-50] [51-71] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-71] documenten

Sociale media menu


Volg via