Dinsdag 13 juni 2017, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.34072

Goedkeuring verdrag tussen Nederland en Duitsland betreffende het gebruik en beheer van de territoriale zee van 3 tot 12 zeemijlen

Procedure

7.Terugblik gesprek Raam op Rusland

8.Terugkoppeling NAVO PA Voorjaarsvergadering


Korte aantekeningen