Dinsdag 13 juni 2017, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Veiligheid en Justitie (V&J), Europese Zaken en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de KoningAanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Interparlementaire bijeenkomst LIBE commissie Europees Parlement: Rule of Law, Democracy and Fundamental Rights

Vaststelling beantwoording vragenlijst ter voorbereiding op deze bijeenkomst

3.Rondvraag


Korte aantekeningen