Dinsdag 4 juli 2017, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.E170018

Verslag van een schriftelijk overleg inzake beantwoording vragen over kabinetsreactie op actieplan Financiële diensten voor consumenten - EU-voorstel: Commissiemededeling Actieplan inzake financiële diensten voor de consument; EU-voorstel: Commissiemededeling Actieplan inzake financiële diensten voor de consument - Betere producten, meer keuze COM(2017)139

Bespreking verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën (wordt gepubliceerd in kamerstuk 34749, A)

7.Rondvraag


Korte aantekeningen