Dinsdag 4 juli 2017, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Veiligheid en Justitie (V&J), Europese Zaken en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de KoningAanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Interparlementaire bijeenkomst 'The Establishment of an EU Mechanism on Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights' in het Europees Parlement

mondelinge terugkoppeling door de leden Stienen (D66) en Wezel (SP)

3.Rondvraag


Korte aantekeningen