Dinsdag 4 juli 2017, commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Nieuw pakket Europese voorstellen 'Europa in beweging'

Procedure

3.Rondvraag


Korte aantekeningen