Dinsdag 11 juli 2017, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

6.Rondvraag


Korte aantekeningen