Dinsdag 6 maart 2018, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.34652

Verdere modernisering van de Huurcommissie en introductie van een verhuurderbijdrage

Voorbereidend onderzoek

5.C

Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

Bespreking van de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 26 februari 2018 inzake omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (C, AJ)

7.Rondvraag


Korte aantekeningen