Dinsdag 12 februari 2019, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
34246

Initiatiefvoorstel-Ypma, Voordewind en Rog inzake de bekostiging van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen

Bespreking van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 8 februari 2019 inzake Besluit bekostiging gvo/hvo op openbare scholen (34246, H)

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen