Dinsdag 19 maart 2019, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 13:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
Toezeggingen T02466, T02467 en T02473

Toezegging Ondersteuning TIB (34.588); Toezegging Systeem van nummerherkenning (34.588); Toezegging Inbedding TIB (34.588)

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 maart 2019 inzake toezeggingen Eerste Kamer (34588, L)

4.
30874 (R1818)

Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen

Bespreking eventueel nieuw datumvoorstel plenaire behandeling

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen