Dinsdag 14 mei 2019, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35007

Wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

Inbreng voor het verslag

3.
35042

Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster

Procedure / bespreking conceptvragen voor een eventueel voorlichtingsverzoek aan de Afdeling advisering van de Raad van State

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen