Dinsdag 28 mei 2019, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
34031

Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

Bespreking verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 22 mei 2019 inzake aanbieding rapport Kwaliteitskeurmerken vvto (34031, K)

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen