Dinsdag 18 juni 2019, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
Beneluxparlement, plenaire sessie, 14-15 juni 2019

Terugkoppeling door de delegatieleden

5.
21.501-20, AJ, 21.501-20, AK, 21.501-20, AL, 21.501-02, AS

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda informele Europese Raad van 28 mei 2019; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag informele Europese Raad 28 mei 2019; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad inclusief Art. 50 van 20 en 21 juni 2019; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 juni 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen